სამეთვალყურეო საბჭო

ელდარ ისმაილოვი
მერაბ კაკულია
ბაადურ გასანოვი

               

დირექტორთა საბჭო

რავილ კარაევი
დავით რუსია
მარიანა პაპავა