დოკუმენტური ოპერაციები

•    ყველა ტიპის ადგილობრივ და საერთაშორისო (დაუმოწმებელ/დამოწმებულ) საბანკო გარანტია
•    სხვა ბანკების მიერ გაცემული გარანტიების ავიზირება
•    გამარტივებული პროცედურები და ოპერატიული მომსახურება

გთავაზობთ  საბანკო გარანტიების  შემდეგ სახეობებს:

•    სატენდერო წინადადების გარანტია
•    ხელშეკრულების შესრულების გარანტია
•    ავანსის გარანტია
•    გადახდის გარანტია
•    ხარისხის გარანტია
•    საბაჟო გარანტია