სათაო ოფისი:  ქ. თბილისი, ხეთაგუროვის ქ. #36, 0102
სერვის-ცენტრი #2: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #4, 0102