ანაგარიშის წარმოება
•    მულტისავალუტო ანგარიში
•    გადარიცხვები   ნებისმიერ ვალუტაში
•    ანგარიშზე არსებული თანხების შეუზღუდავად განკარგვა
•    ანაგარიშის გახსნა მინიმალური პირველადი შენატანის გარეშე

მიმდინარე  ანგარიშის მომსახურების პირობები:
•         ანგარიშის გახსნა - უფასო
•         ანგარიშის მომსახურების საკომისიო - უფასო

თანხის გადარიცხვა ლარში 0,10%, მინ 1 ლარი
თანხის გადარიცხვა ვალუტაში 0,25%, მინ 20 ერთეული
თანხის გადარიცხვა
/კავკასიის განვითარების ბანკი- ბაქო/
0,10%, მინ 10 ერთეული
თანხის შეტანა ანგარიშზე უფასო
თანხის გატანა ლარში 0.25%
თანხის გატანა უცხოურ ვალუტაში (USD/EUR) 0.50%

 

მიმდინარე ანგარიშის გასახსნელად საჭიროა ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირის ვიზიტი ბანკში და ორგანიზაციის იურიდიული სტატუსის მიხედვით საჭირო დოკუმენტების წარდგენა:

შპს
•    კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
•    ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი
•    ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (25%-ზე მეტი წილის შემთხვევაში)
სსიპ
•    კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
•    დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა
•    მოწმობა, ორგანიზაციის საინტეფიკაციო კოდი
•    წესდება
 
გვეწვიეთ: