•    დაბალრისკიანი ინვესტიციის ალტერნატივა მაღალი საპროცენტო სარგებელით
•    თანხის 3 თვიდან 24 თვემდე განთავსება
•    დარიცხული სარგებლის ვადის ბოლოს,  ყოველთვიურად, ან წინასწარ გატანა

ვადიანი ანაბარი   

მოთხოვნამდე ანაბარი

ანაბრების  მომსახურების პირობები:
•    ანაბრის გახსნა და მომსახურება - უფასო
•    დარიცხული სარგებლის გატანა- საკომისიოს გარეშე