•    მაღალი საპროცენტო განაკვეთი
•    მინიმალური შენატანი - 500 ერთეული

ვალუტა 3 თვე 6 თვე 9 თვე 12 თვე 18 თვე 24 თვე
GEL 6.00 % 8.00 % 9.00 % 9.50 % 10.00 % 10.50 %
USD 2.00% 3.50 % 4.50 % 6.00 % 6.10 % 6.50 %
EUR 1.00% 2.00 % 3.50 % 4.25 % 4.50 % 5.00 %


სარგებლის ყოველთვიურად გატანის  შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0,5% სარგებლის წინასწარ გატანის შემთხვევაში  საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 2%.

ანაბრის კალკულატორი