სს  კავკასიის განვითარების ბანკი - საქართველო დაფუძნდა 2013 წელს ქ. თბილისში.
ბანკი წარმოადგენს  სს კავკასიის განვითარების ბანკის (ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი) თბილისის ფილიალის სამართალმემკვიდრეს, რომელიც შეიქმნა 1999 წელს.
2013 წელს მოხდა ფილიალის ლიკვიდაცია და  მისი აქტივები მთლიანად გადაეცა ბანკს.  ბანკის ერთადერთი აქციონერია  აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში მოქმედი ბანკი   სს კავკასიის განვითარების ბანკი