ჩვენი მისია და ხედვა

ბანკის ხედვა:

ხელი შეუწყოს კავკასიის რეგიონში სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას

ბანკის მისია:
1) ადგილობრივ სამიზნე ბაზრებზე ორიენტირებული ინვესტორების ქართულ ბიზნეს გარემოში დამკვიდრების ხელშეწყობა
2) ეკონომიკური აქტივობის მხარდაჭერა ქვეყნის სამიზნე რეგიონებში
3) პოტენციური კლიენტებისთვის სასურველ მესამე ბანკად გადაქცევა
4) რეგიონული პროექტების საბანკო მხარდაჭერა
5) მულტიკულტურული პერსონალის ჩამოყალიბება და განვითარება