2015 წლის 1 აგვისტოდან სს კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველომ გამოუშვა პირველი საერთაშორისო VISA სადებეტო ბარათები: VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold.

2015 წლის 1 მაისიდან  სს კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო გახდა ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემის სრულუფლებიანი წევრი.

2015 წლის 19 მარტს კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველოს და თბილისის საერთაშორისო აკადემიას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
მემორანდუმის მიზანია პროფესიული კადრების მომზადება და მათი შემდგომი დასაქმება.

2015 წლის 20 თებერვალს გაფორმდა ხელშეკრულება კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველოს და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს შორის შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტში მონაწილეობაზე.

2014 წლის 25  დეკემბერს  სს კავკასიის  განვითრების ბანკი-საქართველომ  მიიღო VISA International –ის ლიცენზია.  2015 წელს  ბანკი გამოუშვებს საკუთარ  საბანკო ბარათებს : Visa Electron, Visa Classic და Visa Gold.

2014 წლის 1 აგვისტოს  სს კავკასიის  განვითარების ბანკი-საქართველო გადავიდა ახალ სათაო ოფისში, რომელიც მდებარეობს თბილისში ხეთაგუროვის ქ. # 36.