საკორესპონდენტო ურთიერთობები

საქართველოში

ბანკის დასახელება

რეკვიზიტები

საქართველოს ეროვნული ბანკი

GE38NB0320200900161206 (GEL)

GE31NB0321200900073206 (USD/EUR)

თიბისი ბანკი

GE66TB7000000000166116 (GEL, USD, EUR)

საქართველოს ბანკი

GE22BG0000000918729900 (GEL, USD, EUR)

აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო

GE91AZ0035300000223201 (GEL, USD, EUR)

ბაზისბანკი

GE89BS0000000000635754 (GEL, USD, EUR)

პაშა ბანკი - საქართველო

GE07PB000000000000039 (GEL, USD, EUR)

ვითიბი ბანკი -საქართველო

GE29VT0100000000073503 (GEL, USD, EUR)

ხალიკ ბანკი-საქართველო

GE53HB0000000000013503 GEL

GE74HB0000000000013513 USD

GE25HB0000000000023513 EUR

 

საზღვარგარეთ

ბანკის დასახელება

რეკვიზიტები

კავკასიის განვითარების ბანკი - აზერბაიჯანი

AZ70TDJO00350258400118570100 (USD)

AZ66TDJO00350259780118570200 (EUR)

AZ90TDJO00350259810118570300 (GEL)

AZ26TDJO00290309810118570100 (AZN)

აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-აზერბაიჯანი

AZ35IBAZ33712018409201236113 USD

AZ15IBAZ33712019789201236113 EUR