•    ანაბარზე განთავსებული თანხის განკარგვა შეუზღუდავად
•    თანხის დამატება  ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ოდენობით
•    სარგებელის დარიცხვა   ანგარიშზე არსებული ყოველდღიური  ნაშთის მიხედვით
ვალუტა საპროცენტო განაკვეთი
GEL 3.00 %
USD 3.00 %
 

ანაბრის კალკულატორი