•    მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული
•    თანხის დამატება  ნებისმიერ დროს
•    თანხის დამატება ნებისმიერი ოდენობით
ვალუტა 3 თვე 6 თვე 9 თვე 12 თვე 18 თვე 24 თვე
GEL 3.00 % 5.00 % 6.50 % 7.00 % 7.10 % 7.25 %
USD -- 3.50 % 4.00 % 6.25 % 6.50 % 7.00 %
EUR -- -- 2.00 % 4.00 % 4.10 % 4.25 %
 

ანაბრის კალკულატორი