•    მაღალი საპროცენტო განაკვეთი
•    მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული
•    თანხის 3 თვიდან 24 თვემდე  განთავსება

ვალუტა 3 თვე 6 თვე 9 თვე 12 თვე 18 თვე 24 თვე
GEL 7.00 % 9.00 % 10.00 % 10.50 % 11.00 % 11.50 %
USD 3.00% 4.50 % 5.50 % 7.00 % 7.10 % 7.50 %
EUR 2.00% 3.00 % 4.50 % 5.25 % 5.50 % 6.00 %


სარგებლის ყოველთვიურად გატანის  შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0,5% სარგებლის წინასწარ გატანის შემთხვევაში  საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 2%.

ანაბრის კალკულატორი