•    ახალი, ან მეორადი მანქანის შესაძენად
•    ავტომობილის ღირებულების 90%–მდე თანხა
•    სესხი თანამონაწილეობის გარეშე
•    სესხის წინსწრებით დაფარვის შესაძლებლობა დამატებითი საკომისიოს გარეშე

საპროცენტო განაკვეთი 16%
სესხის ვალუტა     ლარი, აშშ დოლარი
სესხის ვადა 3 – 48 თვე
დაფარვის სიხშირე  ყოველთვიურად
უზრუნველყოფა  შესაძენი ავტომანქანა, უძრავი ქონება

სესხის კალკულარორი