•    სესხი ნებისმიერი მიზნობრიობით
•    სესხი გამარტივებული  პროცედურებით, მინიმალური დოკუმენტების წარდგენით
•    თქვენს მოთხოვნებზე და შესაძლებლობებზე მორგებული ხელსაყრელი პირობები

საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან
სესხის მინ. თანხა  300 აშშ დოლარი/500 ლარი
სესხის მაქს. თანხა  50,000 აშშ დოლარი/80,000 ლარი
სესხის მინ. ვადა  3 თვე
სესხის მაქს. ვადა     60 თვე
დაფარვის სიხშირე  ყოველთვიურად
სესხის გაცემის საკომისიო    1%, მინ. 20 აშშ დოლარი
უზრუნველყოფა   მოძრავი ან უძრავი ქონება

სესხის კალკულარორი