• კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველოს სახელფასო პროგრამის კლიენტებისთვის 
• ხელფასის 3 - მაგი ოდენობა
• სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

საპროცენტო განაკვეთი 15%-დან
სესხის მინ. თანხა 500 ლარი
სესხის მაქს. თანხა 8,000 ლარი
სესხის მინ. ვადა  3 თვე
სესხის მაქს. ვადა     36 თვე
დაფარვის სიხშირე  ყოველთვიურად
სესხის გაცემის საკომისიო   1%, მინ. 20 ლარი
უზრუნველყოფა  არ მოითხოვება

 

სესხის კალკულარორი