•    2  ზომის ინდივიდუალური სეიფი
•    უსაფრთხოდ შენახული ნივთები
•    მფლობელის და ნივთების ანონიმურობა

მინიმალური ვადა    2 კვირა
ტარიფი მცირე სეიფისთვის  1 ლარი/24 საათი
ტარიფი დიდი სეიფისთვის 1,5 ლარი/24 საათი